Skip to main content
Hurtig levering
Hurtig montering
Kvalitets porte
Montage & Service – Vejledninger

Monterings vejledninger til vores garage- og industriporte

ADVARSEL
*Beslag og andre komponenter der er i forbindelse med torsionsfjedre og kabler er under kraftig spænding

Opmåling af din nye port

Find her vores video af hvordan der opmåles til en ledhejseport. 

  • Kontroller af bagvæggen er plan.
  • Mål porthullets bredde i toppen, i bunden og i begge sider.
  • Kontroller at overhøjden er tilstrækkelig ift. ordren.
  • Kontroller at der er min. 120 mm sideplads til skinnerne, og 300 mm hvis akselmotor er tilvalgt.
  • Kontroller at gulvet er i vatter og mål rummets dybde.
  • Kontroller at alle mål og tilpasninger stemmer overens med ordren.

Industriporte vejledninger

Iht. til EU standard samt vejledning fra Arbejdstilsynet SKAL industriporte vedligeholdes og serviceres efter behov og MIN. 1 gang årligt.

Vedligehold og service SKAL kunne skriftligt dokumenteres.

Vedligehold og service skal udføres af en kvalificeret portmontør med kendskab til vores produkter.


Video vejledninger til porte og tilbehør

Montage video RES100

Montage video RES200


Montage video RES100EX – Trækfjedre

Montage video RES100EX – Premonterede trækfjedre


Kodetastatur Sommer Entrapin

Kodetastatur Sommer Telecody


Opsætning SOMweb iPhone

Opsætning SOMweb Android


SOMMER Pearl fjernbetjening sender programmering

Installation af SOMMER base+ garaport

1-års Service

1A – Tjek fjeder balance system og efterspænd om nødvendigt
1B – Smøring af alle bevægelige dele
2 – Smøring af lejer i lejeplader, smøring af kørehjulets aksel.
3 – Smøring af hængselled, både midthængsel og side hængsel
4 – Kontroller wire for brud og slid
5 – Kontroller fjederbrudsikringer og kontroller at griberen virker.
Smøring af torsionsfjedre samt lejer ved fjederbrudssikring
6 – HVIS der er installeret wirebrudssikring tjekkes knive og deres position.
7 – Kontroller alle kørehjul for slid.
8 – Kontroller at alle sidehænglser og topbeslag er i korrekt position.
9 – Tjek af bundføler virker ved almindelig modtryk.
10 – Gennemgang af alle bolte og møtrikker og efterspænd om nødvendigt.

Umiddelbart efter installation

1. Smøring af alle bevægelige dele.
2. Smøring af lejer i lejeplader, smøring af kørehjulets aksel.
3. Smøring af hængseled, både midthængsel og side hængsel.